ربیع القلوب

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - تئوری سازمان دولتی

تئوری سازمان دولتی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

تئوری سازمان‌های دولتی

دنهارت (سیدمهدی الوانی، حسن دانایی‌فرد)

انتشارات صفار

عمومی - تربیت مدرس، علامه، آزاد و تهران

2

مدیریت دولتی نوین

اون هیوز (سیدمهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی، غلامرضا معمارزاده)

انتشارات مروارید

عمومی - تربیت مدرس، پردیس قم، علامه، آزاد و تهران

3

گفتارهایی در فلسفه مدیریت دولتی

سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد

انتشارات صفار

عمومی- علامه، تهران

4

مبانی فلسفی تئوری های مدیریت دولتی

سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد

انتشارات صفار

تربیت مدرس، علامه

5

مبانی دانش اداره دولت و حکومت (مبانی مدیریت دولتی)

علی اصغر پورعزت

انتشارات سمت

تهران

6

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دانشگاهها

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - تئوری های مدیریت – مدیریت رفتار سازمانی

تئوری های مدیریت – مدیریت رفتار سازمانی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

علی رضائیان

انتشارات سمت

عمومی- بهشتی – تربیت مدرس – تهران - مشهد

2

مدیریت تعارض و مذاکره

علی رضائیان

انتشارات سمت

عمومی- بهشتی – تربیت مدرس – تهران - مشهد

3

انتظار عدالت و عدالت در سازمان

علی رضائیان

انتشارات سمت

عمومی- بهشتی – تربیت مدرس – تهران - مشهد

4

مدیریت فشار روانی

علی رضائیان

انتشارات سمت

عمومی- بهشتی – تربیت مدرس – تهران - مشهد

5

تیم سازی در قرن بیست و یکم

علی رضائیان

انتشارات سمت

عمومی- بهشتی – تربیت مدرس – تهران - مشهد

6

تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی

علی رضائیان

انتشارات سمت

عمومی- بهشتی – تربیت مدرس – تهران - مشهد

7

رفتار سازمانی (3جلدی و یک جلدی)

رابینز (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان)

دفتر پژوهش‌های فرهنگی

علامه – تهران - آزاد

8

مدیریت رفتار سازمانی

علی رضاییان

انتشارات سمت

بهشتی – تربیت مدرس

9

رفتار سازمانی

مورهد و گریفن (سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده)

انتشارات مروارید

آزاد - مشهد

10

مبانی رفتار سازمانی

استیون رابینز (قاسم کبیری، ناصر اشتری، فریبا نوری مجد)

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

شیراز- آزاد

11

مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه ها و کاربردها)

روبرت کریتنر و آنجلو کینیکی (علی اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده)

نشر پیام پویا

تهران - مشهد

12

مدیریت رفتار سازمانی

سیدرضا سیدجوادین

نگاه دانش

تهران

13

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی

علی اکبر افجه

انتشارات سمت

علامه

14

مبانی رفتار سازمانی

استیفن رابینز (فرزاد امیدواران و دیگران)

انتشارات کتاب مهربان نشر

تهران

15

مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)

آرین قلی پور

انتشارات سمت

تهران

16

مدیریت رفتار سازمانی

اصغر مشبکی – محمدحسین روحانی

نشر اقبال

تربیت مدرس

17

مدیریت رفتار سازمانی

کنت بلانچارد، پال هرسی (علی علاقه بند)

امیرکبیر

مشهد

18

Management of organizational Behavior Utilizing Human Resources

Paul Hersey, Kenneth H. Balanchard and Dewey Johnson

Prentice Hall

شیراز

19

اسلایدها یا خلاصه کتاب Organizational Behavior

Steven McShane, Mary Von Glinow

McGraw-Hill دانلود اسلایدها و خلاصه کتاب از سایت مدیر

بهشتی - تهران

20

جزوه کلاسی کارشناسی و کارشناسی ارشد

علی رضاییان

دانشگاه شهیدبهشتی یا امام صادق

بهشتی – تربیت مدرس

21

جزوه انگلیسی مدیریت رفتار سازمانی مقطع ارشد

علی رضاییان

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

22

جزوه کلاسی رفتار سازمانی

سعید مرتضوی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد

23

کتابها و جزوات رفتار سازمانی

مهدی ایران نژاد پاریزی

دانشگاه آزاد

آزاد

24

جزوه کلاسی رفتار سازمانی

علی شیرازی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد

25

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دانشگاهها

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - تئوری های مدیریت – مدیریت منابع انسانی

تئوری های مدیریت – مدیریت منابع انسانی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل

مایکل آرمسترانگ (سیدمحمد اعرابی، داود ایزدی)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

عمومی- بهشتی - علامه

2

مدیریت منابع انسانی

اسفندیار سعادت

انتشارات سمت

عمومی - آزاد

3

مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان

سیدرضا سیدجوادین

نگاه دانش

مشهد- تهران

4

مدیریت منابع انسانی

نسرین جزنی

نشر نی

بهشتی

5

راهبرد منابع انسانی – معماری تغییرات

حسن رنگریز – عباسعلی حاجی کریمی

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

بهشتی

6

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

اولیو لاندی، ا.جی کولینک (رضا نجاری، سیدحسین ابطحی، شمس الله جعفری نیا)

موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

علامه

7

مدیریت منابع انسانی

سیدحسین ابطحی

انتشارات دانشگاه پیام نور

علامه

8

استراتژی های منابع انسانی

من شولم و پیتر بامبرگر (سیدمحمد اعرابی)

دفتر پژوهش های فرهنگی

علامه

9

برنامه ریزی نیروی انسانی

استیون رابینز، دیویدای. دی سنزو، دارماویرا آگاروالا (سیدحسین ابطحی، حشمت خلیفه سلطانی)

موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت

علامه

10

Fundamentals of Human Resource Management

Raymond Noe, John Hollenbeck , Barry Gerhart, Patrick Wright

 

بهشتی

11

پرورش راهبردی منابع انسانی

جان والتون (ناصر میرسپاسی، داریوش غلامزاده)

انتشارات میر

 

آزاد

12

مدیریت منابع انسانی استراتژیک با رویکرد جهانی آن

ناصر میرسپاسی

انتشارات میر

 

آزاد

13

مدیریت منابع انسانی (نگرشی نظام گرا)

ناصر میرسپاسی

 

آزاد

14

مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار

ناصر میرسپاسی

انتشارات میر

آزاد

15

برنامه ریزی نیروی انسانی

سیدرضا سیدجوادین

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تهران

16

مدیریت منابع انسانی (نگرش کاربردی)

حبیب الله دعایی

بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان

مشهد

17

مدیریت تحول

حبیب الله دعایی، میترا کاردانی، طیبه امین فر

بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان

مشهد

18

جزوه منابع انسانی مقطع لیسانس و فوق لیسانس

غلاععلی طبرسا

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

19

جزوه اداره منابع انسانی

حبیب الله دعایی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد

20

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دانشگاهها

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - تحلیل آماری

تحلیل آماری

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد)

عادل آذر، منصور مؤمنی

انتشارات سمت

عمومی- تربیت مدرس – تهران - مشهد

2

تحلیل آماری پیشرفته، همراه با سوالات کنکور دکتری دانشگاهها

جمشید صالحی صدقیانی

نشر هوای تازه

عمومی- علامه - مشهد

3

آمار و کاربرد آن در مدیریت

جمشید صالحی صدقیانی، ایرج ابراهیمی

نشر هستان

علامه

4

آمار و احتمال در مدیریت و اقتصاد

مهدی صفاری، فریده حق شناس، منیژه هادی نژاد

نشر آوای نور

آزاد

5

مفاهیم اساسی آمار (3جلد)

علی مدنی

موسسه عالی حسابداری

آزاد

6

مبانی استنتاج آماری (3جلد)

علی مدنی

انتشارات دانشگاه آزاد- واحد علوم تحقیقات

آزاد

7

Statistics for management and Economics

William Mendenhall, James E. Reinmuth and Robert Beaver

سال 1999

شیراز

8

Statistics for Managers

David M. Levine, Mark L. Berenson and David Stephan

سال 1998

شیراز

9

جزوه آمار 2 و آمار کارشناسی ارشد

محمود شیرازی

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

10

جزوه آمار کارشناسی ارشد

اکبر عالم تبریز

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

11

جزوه کلاسی آمار

عادل آذر

دانشگاه تربیت مدرس

تربیت مدرس

12

جزوه آمار

ابوالقاسم مرآت

موسسه ماهان

عمومی

13

آمار و احتمال

جلیل جلیلی خشنود، ابوالقاسم مرآت

انتشارات نگاه دانش نوین

آزاد

14

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دانشگاهها

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - روش تحقیق

روش تحقیق

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

روش تحقیق در علوم رفتاری

زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازی

موسسه نشر آگه

عمومی- بهشتی – تهران – پردیس قم - مشهد

2

روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع

حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی و عادل آذر

انتشارات صفار

عمومی- علامه – تربیت مدرس – آزاد – تهران - بهشتی

3

روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع

حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی و عادل آذر

انتشارات صفار

عمومی- علامه – تربیت مدرس – آزاد – تهران - بهشتی

4

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

علی دلاور

انتشارات دانشگاه پیام نور یا ویرایش

آزاد - تربیت مدرس- پردیس قم

5

روشهای تحقیق در مدیریت

اوما سکاران (محمد صائبی، محمود شیرازی)

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور

بهشتی - مشهد

6

روش تحقیق در مدیریت

غلامرضا خاکی

انتشارات بازتاب

آزاد - مشهد

7

روش تحقیق در علوم اجتماعی

کیوی و کامپنهود (عبدالحسین نیک گهر)

انتشارات توتیا

علامه

8

مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی

محمدرضا حافظ نیا

انتشارات سمت

مشهد

9

شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه های پژوهش)

حیدرعلی هومن

پیک فرهنگ

بهشتی

10

چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی

آلن فرانسیس چالمرز (سعید زیباکلام)

انتشارات سمت

تهران

11

روش تحقیق کیفی

گرچن راس من، کاترین مارشال (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

علامه

12

پیمایش در تحقیقات اجتماعی (فصل1و2و3)

دواس (هوشنگ نائبی)

نشرنی

تهران

13

جزوات کلاسی روش تحقیق

حسن دانایی فرد

دانشگاه تربیت مدرس

تربیت مدرس

14

جزوه کلاسی روش تحقیق

حمید خداداد حسینی

دانشگاه تربیت مدرس و امام صادق(ع)

تربیت مدرس

15

جزوه کلاسی روش تحقیق مقطع لیسانس

غلامعلی طبرسا

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

16

جزوه کلاسی روش تحقیق مقطع لیسانس و ارشد

محمود شیرازی

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

17

جزوه کلاسی روش تحقیق

فریبرز رحیم نیا

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد

18

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دانشگاهها

 

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - مدیریت استراتژیک – سیاستهای بازرگانی

مدیریت استراتژیک – سیاستهای بازرگانی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مدیریت راهبردی

جان پیرس و ریچارد رابینسون (سید محمودحسینی)

انتشارات سمت

عمومی- بهشتی – تهران - علامه

2

مدیریت استراتژیک

فرد آر دیوید (علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

عمومی- علامه

3

مبانی مدیریت استراتژیک

جى . دیوید هانگر، توماس ال . ویلن (سیدمحمد اعرابی، داود ایزدی)

دفتر پژوهش های فرهنگی

آزاد - تربیت مدرس - تهران

4

Strategic Management an integrated Perspective

Charles Hill, Gareth Jones

South-Western College Pub (دانلود اسلایدها از سایت مدیر)

تربیت مدرس - علامه

5

STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY

THOMAS L. WHEELEN , J. DAVID HUNGER

Prentice Hall (دانلود اسلایدها از سایت مدیر)

آزاد

6

جزوه خلاصه و نکات کلیدی مدیریت استراتژیک

علی یونسیان

دانلود از سایت مدیر

آزاد

7

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

جان پیرس و ریچارد برادن رابینسون (سهراب خلیلی شورینی)

یادواره کتاب

آزاد

8

سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک

ویلیام گلوک، لارنس جاچ (سهراب خلیلی شورینی)

یادواره کتاب

آزاد

9

جزوه مدیریت استراتژیک

محمدعلی عبدالوند

-

آزاد

10

استقرار مدیریت استراتژیک

ایگور انسف، ادوارد مک دانل (عبدالله زندیه)

انتشارات سمت

بهشتی

11

Strategic Management Concepts

Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson

South-Western College Pub - دانلود اسلایدها از سایت مدیر

بهشتی

12

Strategic Management

ALEX MILLER Robert E. Hoskisson

McGraw–Hill

بهشتی

13

جنگل استراتژی (کارآفرینی در قالب یک مکتب)

هنری مینتزبرگ، بروس آلسترند، جوزف لمپل (محمود احمدپورداریانی)

 

بهشتی

14

مدیریت استراتژیک و پویایی های سازمانی

رالف استیسی (محمدرضا شجاعی)

 

بهشتی

15

مدیریت استراتژیک: فرآیند استراتژی

جیمز براین کویین، هنری مینتزبرگ و ... (محمد صائبی)

 

بهشتی

16

مدیریت استراتژیک

کارون جان، جفری هریسون (بهروز قاسمی)

انتشارات هیئت

 

17

جزوه کلاسی استراتژیک

سیدمحمود حسینی

شهیدبهشتی

بهشتی

18

جزوه کلاسی مدیریت استراتژیک

علی دیواندری

دانشگاه تهران

تهران

19

اسلایدهای تدریس در کلاس مقطع کارشناسی ارشد

علی دیواندری

دانلود رایگان از سایت دکتر دیواندری

تهران

20

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دانشگاهها


 منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - اقتصاد

اقتصاد

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

اقتصاد مدیریت پیشرفته

محمدرضا حمیدی زاده

انتشارات حامی

بهشتی

2

تحلیل سیر نظریه های اقتصادی

محمدرضا حمیدی زاده

انتشارات ترمه

بهشتی

3

اقتصاد خرد

محسن نظری

نگاه دانش

عمومی

4

اقتصاد کلان

محسن نظری

نگاه دانش

عمومی

5

اقتصاد خرد

غلامحسین خورشیدی

انتشارات سنجش

بهشتی

6

اقتصاد کلان

غلامحسین خورشیدی

نشر برادران

بهشتی

7

تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت

دومینیک سالواتوره (سیدجواد پورمقیم)

نشر نی

بهشتی

8

اقتصاد کلان

تیمور رحمانی

نشر برادران

تربیت مدرس

9

مقدمه ای بر اقتصاد خرد

مهدی تقوی

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

آزاد

10

اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد کلان)

مهدی تقوی

انتشارات دانشگاه پیام نور

آزاد

11

جزوه اقتصاد

امجدی

ماهان

عمومی

12

جزوه حل نمونه سوالات اقتصاد دکترای مدیریت دانشگاه آزاد

سایت مدیر

سایت مدیر

ضروری برای دانشگاه آزاد- مناسب برای بهشتی

13

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دانشگاهها

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - مدیریت بازاریابی – بازارشناسی و مسائل بازار

مدیریت بازاریابی – بازارشناسی و مسائل بازار

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

بازاریابی و مدیریت بازار

داور ونوس، احمد روستا، عبدالحمید ابراهیمی

انتشارات سمت

تهران- بهشتی- علامه

2

مبانی مدیریت بازاریابی

فیلیپ کاتلر (علی پارساییان)

انتشارات ترمه

تربیت مدرس- تهران

3

اصول بازاریابی

فیلیپ کاتلر- گری آرمسترانگ ( بهمن فروزنده)

نشر آموخته

تهران – تربیت مدرس

4

تحقیقات بازاریابی

داور ونوس، احمد روستا، عبدالحمید ابراهیمی

انتشارات سمت

تهران- بهشتی

5

مدیریت بازاریابی

فیلیپ کاتلر ( بهمن فروزنده)

نشر آموخته یا آتروپات

تهران – تربیت مدرس

6

استراتژی بازاریابی با رویکردی تصمیم محور

هارپر بوید، جان مالینز، جان کلود لرش، اورویل واکر (سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی)

دفتر پژوهش های فرهنگی

علامه

7

مدلهای کمی در تحقیقات بازاریابی

پرفسور فیلیپ هانس و دکتر ریچارد پاپ (کامبیز حیدرزاده)

کساکاوش

آزاد

8

بازاریابی خلاق: روش های کشف ایده های راه گشا در بازاریابی

فرناندو تریاس دبس، فیلیپ کاتلر (کامبیز حیدرزاده، رضا رادفر)

کساکاوش

آزاد

9

ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی: نشانه ها و راه حل ها

فیلیپ کاتلر (کامبیز حیدرزاده)

کساکاوش

آزاد

10

برنامه ریزی بازاریابی: مفاهیم، الگوها، ساختارها، استراتژی ها، تجربیات و مستندات

علی اکبر اسلام

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

 

11

Consumer Behavior

William L. Wilkie

Wiley

 

12

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دانشگاهها

 

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - بازاریابی بین الملل

بازاریابی بین الملل

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مدیریت بازاریابی جهانی

وارن جی کیگان (عبدالحمید ابراهیمی، غلامرضا جمشیدنژاد)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

تهران - علامه

2

International Marketing

Philip Cateora and John L. Graham

McGraw-Hill

تهران

3

بازاریابی جهانی

اچ اختر (حسن اسماعیل پور، محسن نجفیان)

انتشارات نگاه دانش

 

4

بازاریابی بین المللی

محمدعلی بابایی زکلیکی

انتشارات سمت

 

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - بازرگانی بین الملل

بازرگانی بین الملل

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

بازارگانی بین الملل

محمد حقیقی

انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تهران

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - مدیریت تولید – سیستم های تولیدی

مدیریت تولید – سیستم های تولیدی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مدیریت تولید و عملیات نوین

احمدجعفرنژاد

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

عمومی- تهران

2

مدیریت تولید

هایده متقی

نشر کیومرث

عمومی - بهشتی

3

مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تولید و عملیات در سازمانهای تولیدی و خدماتی (3جلد)

محمدسعید صفاکیش، محمد سیدحسینی

سازمان مدیریت صنعتی

آزاد

4

رویکردهایی در مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

اکبر عالم تبریز، علیرضا محمدرحیمی

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

بهشتی

5

رویکردهای مدیریت تولید و عملیات در ارزیابی و بهبود فرایندهای کسب وکار

اکبر عالم تبریز، علیرضا محمدرحیمی

شرکت چاپ و نشر بازرگانی

بهشتی

6

استراتژی کلاس جهانی در مدیریت کیفیت بازرسی

حسن فارسیجانی

نشر قصیده سرا

بهشتی

7

کلاس جهانی سازمانها و مدیریت کیفیت جامع

حسن فارسیجانی

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

بهشتی

8

Production And Operations Management

Chase Richard B Aquilano Nicholas J

McGraw-Hill

بهشتی

9

principles of Operations Management

Jay Heizer, and Barry Render

سال 2001

شیراز

10

The Manufacturing Challenge

S.Stephanou

سال 1992

شیراز

11

اسلایدهای سیستم های تولیدی نوین

تدریس در کلاس سمینار در مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

دانشگاه شهیدبهشتی (دانلود اسلایدها از سایت مدیر)

بهشتی

12

جزوه مدیریت تولید لیسانس و ارشد

اکبر عالم تبریز

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

13

جزوه مدیریت تولید پیشرفته (مقطع ارشد)

حسن فارسیجانی

دانشگاه شهیدبهشتی

بهشتی

14

جزوات کلاسی

لعیا الفت

دانشگاه علامه طباطبایی

علامه

15

جزوه کلاسی تولید و دروس مرتبط

سیدحسینی

 

آزاد

16

جزوه کلاسی تولید و دروس مرتبط

جمشید ناظمی

 

آزاد

17

مقدمه ای بر مديريت عمليات

حسن فارسیجانی

دانلود رایگان از سایت دانشگاه شهید بهشتی

بهشتی

18

سيستم ساخت و طراحی زنجيره تأمين

حسن فارسیجانی

دانلود رایگان از سایت دانشگاه شهید بهشتی

بهشتی

19

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دانشگاهها

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - تحقیق در عملیات – سیستم های کمی

تحقیق در عملیات – سیستم های کمی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مدل سازی ریاضی

محمدرضا مهرگان

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و سمت

عمومی- تهران - آزاد

2

پژوهش عملیاتی پیشرفته

محمدرضا مهرگان

نشر کتاب دانشگاهی

عمومی – تهران - آزاد

3

تحقیق در عملیات (2 جلد)

هیلیر و لیبرمن (محمد مدرس و اردوان آصف وزیری)

نشر جوان

شیراز - بهشتی

4

آشنایی با تحقیق در عملیات

حمدی طه (محمدرضا علیرضایی، مهدی طلوع)

نشر آذرخش

شیراز - بهشتی

5

تحقیق در عملیات

عادل آذر

نشر علوم نوین

تربیت مدرس

6

تحقیق در عملیات پیشرفته

محمدجواد اصغرپور

انتشارات دانشگاه تهران

 

7

مباحث نوین تحقیق در عملیات

منصور مومنی

انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تهران

8

تحقیق در عملیات

بهروز دری، محمود صارمی، محمدرضا مهرگان

انتشارات سمت

بهشتی

9

مروری بر مدل­ها و مسائل پژوهش عملیاتی

بهروز دری، حسن دانایی فرد

انتشارات صفار

بهشتی

10

تحقیق در عملیات2

میربهادرقلی آریانژاد، سیدجعفر سجادی

انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران

آزاد

11

سیستم های پویا؛ اصول و تعیین هویت

نظام الدین فقیه

انتشارات سمت

شیراز (گرایش سیستم ها)

12

شبیه سازی سیستم ها

نظام الدین فقیه

انتشارات نوید

شیراز (گرایش سیستم ها)

13

مهندسی تعمیرات و نگهداری

نظام الدین فقیه

انتشارات نوید

شیراز (گرایش سیستم ها)

14

جزوه کلاسی کارشناسی ارشد

اکبر عالم تبریز

دانشگاه شهید بهشتی

بهشتی

15

جزوه تحقیق درعملیات

عباس طلوعی اشلقی

دانشکده مدیریت – دانشگاه آزاد – واحد علوم تحقیقات

آزاد

16

جزوات کلاسی لیسانس (پژوهش3) و فوق لیسانس (غیرخطی)

فرهاد فرزد

دانشگاه شهید بهشتی

بهشتی

17

جزوات کلاسی لیسانس (پژوهش3) و فوق لیسانس (مدلسازی)

بهروز دری

دانشگاه شهید بهشتی

بهشتی

18

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دانشگاهها

 منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - تئوریهای تصمیم گیری

تئوریهای تصمیم گیری

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

تصمیم گیری و تحقیق در عملیات مدیریت

محمدجواد اصغرپور

نشر دانشگاه تهران

عمومی

 منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

سیدمهدی الوانی

انتشارات سمت

عمومی- تربیت مدرس – علامه – آزاد - تهران

2

فرایند خط مشی گذاری عمومی

فتاح شریف زاده و سیدمهدی الوانی

انتشارات علامه طباطبایی

علامه – پردیس قم تهران – آزاد

3

مطالعه خط‌مشی عمومی

مایکل هاولت وام رامش (عباس منوریان، ابراهیم گلشن)

انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

تهران

4

تحلیل فرآیندی خطمشی گذاری و تصمیم گیری

محمد سعید تسلیمی

انتشارات سمت

تهران

5

تصمیم گیری و تعیین خطمشی دولتی

حسن گیوریان، محمدرضا ربیعی مندجین

انتشارات یکان

تهران

6

Understanding public policy

Thomas R. Dye

Prentice Hall دانلود اسلایدها از سایت مدیر

تهران

7

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دانشگاهها

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - سیستمهای اطلاعات مدیریت

سیستمهای اطلاعات مدیریت

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

Information Systems: A Management Approach

S.R. Gordon and J. R. Gordon

سال 2004

شیراز

2

Management Information Systems.

Larry Long

سال 1989

شیراز

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - مدیریت تطبیقی و توسعه

مدیریت تطبیقی و توسعه

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

اداره امور عمومی تطبیقی

فرل هدی (سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده)

نشر اندیشه های گوهربار یا عصر فرزانگان

آزاد - تهران

2

مدیریت تطبیقی

فرل هدل (منوچهر شجاعی)

انتشارات دانشگاه تهران

تهران

3

مدیریت تطبیقی

راگهو نات (عباس منوریان)

انتشارات کتاب مهربان نشر

تهران

4

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

کلیه دانشگاهها

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - - پیش بینی تکنولوژی

پیش بینی تکنولوژی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مدیریت تکنولوژى: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت

طارق خلیل (سید محمد اعرابی، داود ایزدی)

دفتر پژوهشهای فرهنگی

علامه

2

آینده نگارى؛ از مفهوم تا اجرا

روح الله قدیری و امیر ناظمی اشنی

مرکز صنایع نوین

علامه

3

101 تکنیک حل خلاق مساله

ام هیگینز، جیمز (محمود احمدپورداریانی)

انتشارات امیرکبیر

علامه

4

International technology transfer and catch-up in economic development

S. Radosevic

Edward Elgar Publishing

علامه

5

جزوات و مقالات

سید حبیب الله طباطباییان

دانشگاه علامه طباطبایی

علامه

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - تئوریهای اقتصادی تکنولوژی

تئوریهای اقتصادی تکنولوژی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

اقتصاد رشد و توسعه (2جلد)

مرتضی قره باغیان

نشر نی

علامه

2

جزوات و مقالات

سیدرضا سلامی

دانشگاه علامه طباطبایی

علامه

 

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - ارزیابی تکنولوژی

ارزیابی تکنولوژی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

ارزیابى تکنولوژى؛ ابزار کمک به سیاستگذاری

سیدسروش قاضی نوری

مرکز صنایع نوین

علامه

2

جزوه کلاسی

قاضی نوری

دانشگاه علامه طباطبایی

علامه

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، مدیریت مالی و تئوریهای مالی

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، مدیریت مالی و تئوریهای مالی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

رضا راعی، احمد تلنگی

انتشارات سمت

عمومی- تهران – بهشتی – علامه - آزاد

2

مدیریت سرمایه گذاری

جونز چارلز (رضا تهرانی، عسگر نوربخش)

نگاه دانش

تهران – بهشتی - علامه

3

مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار

علی جهانخانی، علی پارساییان

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تهران – بهشتی - علامه

4

مدیریت مالی میانه

یوجین بریگام، لویی سی گاپنسکی (علی پارساییان)

انتشارات ترمه

تهران – بهشتی - علامه

5

تئوری نوین سرمایه گذاری (2جلد)

رابرت هاوگن (علی پارساییان، بهروز خدارحمی (

انتشارات ترمه

تهران – بهشتی - علامه

6

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

رضا راعی، علی سعیدی

انتشارات سمت

تهران – بهشتی - علامه

7

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

جان ادوارد هال (علی صالح آبادی، سجاد سیاح)

گروه رایانه تدبیر پرداز

تهران – بهشتی - علامه

8

تئوریهای مالی

جان فردریک وستون، توماس ای. کوپلند، کولدیپ شاستری (رضا تهرانی)

نگاه دانش

تهران – بهشتی - علامه

9

نظریه های مالی نوین

رابرت هاوگن (غلامرضا اسلامی بیدگلی، شهاب الدین شمس، هستی چیت سازان

دانشگاه تهران

تهران – بهشتی - علامه

10

مبانی مدیریت مالی

فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکومرام، فرشاد هیبتی

انتشارات ترمه

آزاد

11

مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی)

فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکومرام، شادی شاهوردیانی

کساکاوش

آزاد

12

مدیریت مالی

رضا شباهنگ

سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی

آزاد

منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - بازارها و موسسات مالی

بازارها و موسسات مالی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

دانشگاههای هدف

1

مبانی بازارها و نهادهای مالی

فرانک فبوزی، فرانکومودیلیانی و مایکل فری (حسین عبده تبریزی)

نشر آگه

عمومی - تهران

 منابع آزمون دکترای تخصصی مدیریت - ریاضی عمومی

 

ریاضی عمومی

نام کتاب

سرفصل

دانشگاههای هدف

کلیه کتب مرتبط با سرفصل آزمون

مختصات دکارتی، مختصات قطبی، اعداد مختلط، جمع و ضرب و ریشه و نمایش هندسی اعداد مختلط، نمایش قطبی اعداد مختلط، توابع، جبر توابع و قضایای مربوطه، پیوستگی، مشتق، دستورهای مشتق گیری، تابع معکوس و مشتق آن، مشتق توایع مثلثاتی و توابع معکوس آنها، قضیه رل، قضیه میانگین، بسط تیلر، کاربردهای هندسی و فیزیکی مشتق، منحنی ا در مختصات قطبی، کاربرد مشتق در تقریب ریشه های معادلات، تعریف انتگرال توابع پیوسته و قطعه قطعه پیوسته، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال، تابع اولیه، روشهای تقریبی برآورد انتگرال، کاربرد انتگرال در محاسبه مساحت، حجم، طول منحنی، گشتاور، مرکز ثقل، کار و ... (در مختصات دکارتی و قطبی)، لگاریتم و تابع نمایی و مشتق آنها، تابع هذلولوی و ...، روشهای انتگرال گیری مانند تعویض متغیر، جزء به جزء، و تجزیه کسرها، برخی تعویض متغیرهای خاص، دنباله و سری عددی و قضایای مربوطه، سری توان و قضیه تیلور یا باقیمانده.

صنعتی شریف

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:39  توسط محسن  |